Sobota Wielkanocna – krok 14

KROKI KU ŻYCIU Krok 14 – Sobota w Oktawie Wielkanocy – 15 kwietnia 2023 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Mk 16, 15 Zmartwychwstały Jezus, zanim objawił się Apostołom, ukazał się Marii Magdalenie oraz dwóm...