Lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 kwietnia 2023 r. Tekst: J 11, 45-57 Prośba: o serce otwarte na poznawanie Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród....

Porwali za kamienie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 31.03.2023r Tekst: J 10, 31- 42 Prośba: o doświadczenie bliskości Jezusa w chwilach zwątpienia Myśli pomocne w rozważaniu: 1.”Porwali za kamienie”. Żydzi porwali za kamienie. Mają twarze pełne nienawiści. Chcą...

Ja jestem

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 30 marca 2023 r. Tekst: J 8, 51-59 Prośba: o pragnienie bliskiej relacji z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: Lecz wy Go nie poznaliście. Ludziom, z którymi rozmawiał Jezus wydawało się, że znają Boga – mówili o Nim:...

Rekolekcje Paschalne 2023

Zapraszamy do drogi przybliżania się do Życia krok po kroku. Będziemy szli z Jezusem ku Jego męce i śmierci. On nas poprowadzi w coraz większą ciemność, otchłań i śmierć. Przeprowadzi nas przez to do Nowego Życia, które ofiarowuje nam w Zmartwychwstaniu. Spotkania...

Jeżeli trwacie… prawdziwie… prawda was wyzwoli

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 29 marca Tekst: J 8, 31-42 Prośba: o wiarę, trwanie w Chrystusie i przyjęcie prawdy, która wyzwala. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj Jezusa i Jego mocnych słów. Mówi o trwaniu w Jego nauce. Ale mówi to do tych, którzy...