Miłosierny Ojciec

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 11 marca 2023 r.  Tekst: Łk 15, 1-3.11-32 Prośba: o ufność w Boże miłosierdzie Myśli pomocne w rozważaniu: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Młodszy syn zażądał...