Jeżeli trwacie… prawdziwie… prawda was wyzwoli

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 29 marca Tekst: J 8, 31-42 Prośba: o wiarę, trwanie w Chrystusie i przyjęcie prawdy, która wyzwala. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj Jezusa i Jego mocnych słów. Mówi o trwaniu w Jego nauce. Ale mówi to do tych, którzy...