Pan jest nadzieją

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 9 marca Tekst: Jr 17, 5-10 oraz Łk 16, 19-31 Prośba: o łaskę całkowitego zaufania Panu we wszystkim, ile zdołasz. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się dobrze w oba zaproponowane dzisiaj czytania. Pokazane są dwie postawy:...