Boga nazywał swoim Ojcem

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 22 marca Tekst: J 5, 17-30 Prośba: o wpatrywanie się w działającego Chrystusa i naśladowanie Go. Myśli pomocne w rozważaniu: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Jezus nie został posłany na świat, aby jakoś to...