Jezus daje wskazówki

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 6 marca Tekst: Łk 6, 36-38 Prośba: o łaskę serca wrażliwego na potrzeby drugiego. Myśli pomocne w rozważaniu: Pierwsze słowa, jakie słyszymy dziś od Jezusa to: „bądźcie miłosierni”. Co to oznacza? Można powiedzieć,...