Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 marca 2023 r.  Tekst: Łk 11, 14-23 Prośba: o wewnętrzną spójność i zgodę Myśli pomocne w rozważaniu: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Ludzie, którzy byli świadkami uwolnienia opętanego, byli bardzo...