Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 marca 2023 r. 

Tekst: Łk 11, 14-23

Prośba: o wewnętrzną spójność i zgodę

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Ludzie, którzy byli świadkami uwolnienia opętanego, byli bardzo przywiązani do swojej tradycji, sposobu myślenia – uznanie, że Jezus jest Synem Bożym, zagrażało tradycji, Prawu. I wysuwają oskarżenie, które już samo w sobie jest nielogiczne: Jezus miałby wyrzucić złego ducha mocą władcy złych duchów. Czy w twoim życiu nie trzymasz się może za wszelką cenę jakichś schematów myślenia – o Bogu, sobie samym, innych? Czy jest w Tobie otwartość, by odkrywać Boga ciągle na nowo? 
  • Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jezus bardzo prosto konfrontuje ich sposób myślenia. Jeśli gdzieś nie ma zgody, wewnętrznego pojednania, nie ma szansy na wzrost, na rozwój… Jak to się odnosi do Twojego życia, do Twojego serca? Czy jest w Tobie spójność, wewnętrzny pokój? Czy jesteś pojednany z samym sobą?
  • Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Jezus jest wystawiany na próbę, krytykowany, niezrozumiany. Nie przez wszystkich jest przyjmowany z otwartymi rękami i otwartym sercem. Czy masz odwagę pójścia za takim Jezusem? Jak reagujesz, gdy Ty nie jesteś przyjęty przez otoczenie? Jakie uczucia, zachowania się w Tobie w takich sytuacjach rodzą?
  • Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. W języku polskim funkcjonuje powiedzenie: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek.”  Możemy ulec pokusie by stanąć gdzieś po środku, nie opowiadać się po żadnej ze stron. Ale nie da się połowicznie iść za Jezusem. Albo idziemy za Nim, albo jesteśmy przeciwko Niemu. Wiadomo, może się zdarzyć, że w naszej słabości upadniemy, zabłądzimy – i  tego raczej nie unikniemy. Ale ważna jest decyzja, jaką podejmiemy: za kim w swoim życiu idę.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.