Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 kwietnia 2023 r.

Tekst: J 11, 45-57

Prośba: o serce otwarte na poznawanie Boga

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Żydzi byli bardzo religijni – zależało im na tym, by obronić świątynię przed ewentualnym zniszczeniem przez okupanta. Ale mimo całej tej troski o miejsce święte, nie byli otwarci na to, by przyjąć Żywego Boga. Jaka jest Twoja wiara? Czy jesteś otwarty na Boga, który jest tu i teraz? 
  • Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród. Arcykapłani i faryzeusze kurczowo trzymają się swoich poglądów, są nimi zaślepieni. Jezus musi umrzeć, bo jest zagrożeniem dla pewnego ładu politycznego, dla tradycji. Ile razy Ty jesteś tak zaślepiony swoim zdaniem, swoimi poglądami schematami, że jesteś gotów dla nich zniszczyć drugiego człowieka, zabić relacje? Czy jest w Twoim sercu miejsce na patrzenie na drugiego człowieka z miłością? 
  • (…) odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. Wyrok na Jezusa został wydany, a jego wykonanie było tylko kwestią czasu. Jezus czeka na swoją śmierć. Zobacz Go w tym, co przeżywa. Czy chcesz Mu towarzyszyć w tym trudnym dla Niego momencie? 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.