Bóg Prawdomówny

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 20 kwietnia Tekst: Dz 5, 27-33 oraz J 3, 31-36 Prośba: o przyjęcie Bożej miłości i spotkanie z prawdą. Myśli pomocne w rozważaniu: Znów możesz pomodlić się oboma tekstami albo tylko jednym. Najpierw jednak, jak zawsze, stań w...