Tak bardzo umiłował

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 19 kwietnia Tekst: Dz 5, 17-26 oraz J 3, 16-21 Prośba: o łaskę nowego narodzenia w Duchu Świętym dla siebie. Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszej modlitwie możesz zatrzymać się na jednym tylko tekście, albo na obu,...