Na Twoje słowo zarzucę sieci

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 1 września Tekst: Łk 5, 1-11 Prośba: o łaskę doświadczenia mocy Boga w podejmowanych obowiązkach Myśli pomocne w rozważaniu: Tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego… Podczas dzisiejszej modlitwy wyobraź sobie tę...

Zaszczytne miejsce

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 28 sierpnia Tekst: Łk 14, 1. 7-14 Prośba: o łaskę stanięcia w prawdzie o stanie swojego serca Myśli pomocne w rozważaniu:  Jezusa śledzą ludzie, którzy chcą Go pochwycić na złamaniu praw szabatu. Z jednej strony pokazuje to...

Ciasna brama

Wprowadzenie do modlitwy na 21 Niedzielę zwykłą, 21 sierpnia Tekst: Łk 13, 22-30 Prośba: o przyjmowanie Bożej miłości i wszelkiej łaski, jaka od Niego pochodzi. Myśli pomocne w rozważaniu: Najpierw zauważ, że Jezus jest ciągle w drodze. Przemierza wsie i miasta....

Rzucić ogień

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę 14sierpnia Tekst: Łk 12, 49-53 Prośba: o żarliwość w pełnieniu mojego powołania  Myśli pomocne w rozważaniu:  Jezus ma silne pragnienie, aby Jego powołanie zostało już wypełnione. Żarliwość rozpala Jego...

Prawdziwy skarb

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę, 7 sierpnia Tekst: Łk 12, 32-48 Prośba: o odkrycie tego, co jest dziś moim skarbem Myśli pomocne w rozważaniu:  Skarbem, o którym mówi nam Jezus jest miłość, i tylko ona może sprawić, że nasze serce będzie nieustannie w...