Ciasna brama

Wprowadzenie do modlitwy na 21 Niedzielę zwykłą, 21 sierpnia Tekst: Łk 13, 22-30 Prośba: o przyjmowanie Bożej miłości i wszelkiej łaski, jaka od Niego pochodzi. Myśli pomocne w rozważaniu: Najpierw zauważ, że Jezus jest ciągle w drodze. Przemierza wsie i miasta....