Rzucić ogień

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę 14sierpnia Tekst: Łk 12, 49-53 Prośba: o żarliwość w pełnieniu mojego powołania  Myśli pomocne w rozważaniu:  Jezus ma silne pragnienie, aby Jego powołanie zostało już wypełnione. Żarliwość rozpala Jego...