Zaszczytne miejsce

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 28 sierpnia Tekst: Łk 14, 1. 7-14 Prośba: o łaskę stanięcia w prawdzie o stanie swojego serca Myśli pomocne w rozważaniu:  Jezusa śledzą ludzie, którzy chcą Go pochwycić na złamaniu praw szabatu. Z jednej strony pokazuje to...