Wprowadzenie do modlitwy na 21 Niedzielę zwykłą, 21 sierpnia

Tekst: Łk 13, 22-30

Prośba: o przyjmowanie Bożej miłości i wszelkiej łaski, jaka od Niego pochodzi.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Najpierw zauważ, że Jezus jest ciągle w drodze. Przemierza wsie i miasta. Ta jego podróż ma jasno skonkretyzowany cel. Jest w drodze do Jerozolimy, gdzie wszystko się dokona, wypełni. Czy Twoje życie też jest w jakiejś „drodze? Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Jaki jest cel Twojej drogi… gdzie się wszystko wypełni, dokona? Spróbuj ukonkretnić to, co znajdujesz w swoim sercu. Jak się to może dokonać w Twoim życiu?
  • Wsłuchaj się zarówno w pytanie „kogoś”, jak również w odpowiedź Jezusa. Kim może być ów „ktoś”? Może nosisz w sobie podobne pytanie. Jezus zaś jakby nie odpowiada na to pytanie wprost. Zaprasza do drogi, jak On sam jest w drodze. Zaprasza do konkretnej drogi – przez ciasną bramę.
  • Czym jest ta ciasna brama? Posłuchaj Jezusa, który chce Ci to powiedzieć w Twoim sercu. By iść za Sobą Jezus wzywa do opuszczenia wszystkich i wszystkiego. On sam chce być jedynym zabezpieczeniem człowieka. Wypuścić z rąk wszystko, by On mógł te dłonie napełnić wszystkim. Wszystkim Bożym wobec tego, czym my sami napełniamy nasze ręce. W raju człowiek sam sięgnął po owoc, a chodzi o to, by miał puste ręce, by to Bóg mógł w nasze ręce włożyć Owoc. Jego Owoc. Być może to właśnie jest ciasną bramą, przez którą trzeba przejść – przejdzie przez nią człowiek „nieobciążony” tym, co sam chciałby ze sobą zabrać w tę podróż, ale z pustymi rękoma, zdolnymi przyjmować wszystko, co Pan mu ofiarowuje.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.