Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę, 7 sierpnia

Tekst: Łk 12, 32-48

Prośba: o odkrycie tego, co jest dziś moim skarbem

Myśli pomocne w rozważaniu: 

  • Skarbem, o którym mówi nam Jezus jest miłość, i tylko ona może sprawić, że nasze serce będzie nieustannie w postawie gotowości i oczekiwania na najważniejsze spotkanie naszego życia. Czuwanie jest praktykowaniem miłości i strzeżeniem skarbu, który mamy w sercach, to “powiększanie skarbu nie tyle przez gromadzenie i budowanie kolejnych spichlerzy, lecz przez rozdawanie tego, kim jesteśmy i co otrzymaliśmy od Boga”. Jak rozdajesz “żywność we właściwym czasie”? Na ile jesteś otwarty, hojny, wrażliwy i uważny, by ktoś kto przychodzi do ciebie mógł zaczęrpnąć z tego kim jesteś?
  • Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Pomyśl o tym, gdzie dziś jest twoje serce? Przy czym są twoje myśli, uczucia, pragnienia? Na ile jest to dla ciebie ważne, czy odnajdujesz w tym prawdziwy skarb? Czy to, przy czym jest twoje serce jest rzeczywiście czymś drogocennym czy tylko jakimś zamiennikiem lub wypełniaczem czasu, przestrzeni lub pustki?
  • W starożytności przepasanie na biodrach luźnej, szerokiej szaty było niezbędnym warunkiem swobody poruszania się. Jezus zachęca uczniów do „przepasania bioder”, czyli do tego by byli gotowi otworzyć serca. Jednocześnie Chrystus wskazuje na to, by nasza miłość była “swobodna” w wyrażaniu. Bez wymuszonej sztuczności ujawniającej karykaturę prawdziwej, pięknej i ofiarnej miłości. Jezus zabierze nas na ucztę niebieską do domu Ojca. Chce On każdego dnia przychodzić do naszych serc, by wnieść w nie radość, zapowiadającą radość życia wiecznego. Jezus pokazuje, że najważniejsza w naszym życiu jest miłość i to ona jest naszym skarbem, bo co możemy przynieść Bogu na nasze ostateczne spotkanie – oprócz naszej grzszności i ułomności – tylko naszą codzienną, cichą i wierną miłość wyrażaną w najdrobniejszych gestach. Jak spostrzegasz miłość w swoim życiu? Czy masz umiejętność wyrażania miłości na wiele różnorakich sposobów?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.