Dobro zwycięża

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 24 lipca Tekst: Mt 13, 24-30 Prośba: o przemianę życia i świata wokół przez czynione dobro, które przezwycięża wszelkie zło. Myśli pomocne w rozważaniu: Usiądź przy Jezusie i posłuchaj, jak opowiada o pszenicy i chwaście....