W Jego imieniu nadzieja

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 lipca Tekst: Wj 12, 37-42 oraz Mt 12, 14-21 Prośba: o przyjęcie uwolnienia i zbawienia, jakie ofiarowuje Ci Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Izraelici wychodzą na wolność. Po 430 latach niewoli Pan wyprowadza ich z Egiptu. Z...