Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 lipca

Tekst: Wj 12, 37-42 oraz Mt 12, 14-21

Prośba: o przyjęcie uwolnienia i zbawienia, jakie ofiarowuje Ci Bóg.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Izraelici wychodzą na wolność. Po 430 latach niewoli Pan wyprowadza ich z Egiptu. Z powodu tego, co Pan uczynił w Egipcie oni nie wychodzą spokojnie, lecz zostają wypędzeni, nie mieli czasu na przygotowanie posiłku, na spokojne spakowanie się. Droga do pełnej wolności nie jest znana i jest w pośpiechu. Radość wolności może się mieszać ze smutkiem pozostawienia starego życia, z lękiem o to, co z nimi będzie, bo przecież idą w nieznane. Różne uczucia mogły dominować u różnych osób.  Jaką drogą Ty idziesz? Czy jest to droga ku pełnej wolności, a więc ku swobodnemu decydowaniu, wybieraniu, zaangażowaniu i miłości w codzienność? Wolności, która nie przywiązuje się do niczego w sposób nieuporządkowany i która jest gotowa służyć innym w byciu dla…?
  • Kiedy faryzeusze chcą zgładzić Jezusa, Ten oddala się stamtąd. Uchodzi z miejsca zagrożenia jak Izraelici odeszli z Egiptu. Na początku ten kraj był dla nich przyjazny, kiedy żył Józef i poprzedni faraonowie. Ale teraz to miejsce stało się dla nich więzieniem i niewolą. Bóg więc interweniuje, bez Niego bowiem mogli nie być w stanie sami się uwolnić. Człowiek wie jak wejść w niewolę (np. grzechu), ale nie wie i nie ma sił, by się z tego uwolnić. Potrzebuje Zbawiciela. To sam Bóg staje w Twojej obronie i wyprowadza Cię na wolność, o ile chcesz i pragniesz. Bez Twojej zgody nic się nie wydarzy. Bez Twojej decyzji i zaangażowania będzie zawsze tak jak jest, po staremu. Tylko czy takiego życia pragniesz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.