JESTEM w Twoim TERAZ

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 lipca Tekst: Wj 3, 13-20 oraz Mt 11, 28-30 Prośba: o świadomość Bożej obecności w Twoim TERAZ. Myśli pomocne w rozważaniu: Bóg przedstawia się Mojżeszowi, lecz Jego imię jest bardzo dziwne, nie jest imieniem. Bóg JEST Tym,...