Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 lipca

Tekst: Wj 3, 13-20 oraz Mt 11, 28-30

Prośba: o świadomość Bożej obecności w Twoim TERAZ.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Bóg przedstawia się Mojżeszowi, lecz Jego imię jest bardzo dziwne, nie jest imieniem. Bóg JEST Tym, który JEST. On po prostu Jest. Można powiedzieć inaczej, że Jego imię to ISTNIENIE. On Istnieje, jest Bogiem i nie może nie istnieć. My istniejemy dzięki Niemu, w Nim i przez Niego. Spotkaj się na początku tej modlitwy z Twoim istnieniem. Poczuj siebie, poczuj najpierw swoje ciało, przejdź z uważnością poszczególne jego części uświadamiając sobie swoje stopy, nogi, kolana, biodra, plecy, brzuch, klatkę piersiową, szyję, głowę, ręce. Zatrzymuj się swoją świadomością na chwilę nad każdą z tych części. Są ulepione przez Boga i stanowią Ciebie. Poczuj w ten sposób swoje istnienie. Uświadom sobie, że to istnienie jest zanurzone w Bogu, w Jego JESTEM.
  • Kilka razy słyszymy o tym, że Bóg się objawił Mojżeszowi. To objawienie Boże Mojżesz ma opowiedzieć starszym Izraela. Bóg się objawił… Zatrzymaj się chwilę i przypomnij chwile, w których Ty tak namacalnie odczułeś Boże objawienie, Jego obecność. Mojżeszowi objawił się pod imieniem JESTEM. A Tobie? Jakie imię wypowiedział, kiedy Tobie się objawiał? To imię mógł Ci przedstawić przez dodanie jakiegoś słowa do JESTEM, np. Jestem… prawdomówny, dobry, miłosierny, itd… Jakim imieniem Tobie się Bóg najczęściej przedstawia?
  • Ten Bóg, który JEST przychodzi i objawia się, by wybawić Izraela z niewoli egipskiej. Jezus w ewangelii także mówi o tym, by przyjść do Niego po wybawienie – zaprasza wszystkich utrudzonych i obciążonych. Stań przed Bogiem, przed Jezusem ze swoim obciążeniem, z Twoim trudem, z tym, co aktualnie przeżywasz. On przychodzi do Twojego TERAZ, byś mógł doświadczyć Jego JESTEM.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.