Słowo Życia i odpoczynku

Wprowadzenie do modlitwy na 16 Niedzielę zwykłą, 18 lipca Tekst: Mk 6, 30-34 Prośba: o wrażliwość na Słowo, które daje Życie i odpoczynek. Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie wrócili z misji, na którą wysłał ich Jezus i zbierają się u Niego po powrocie....