Wprowadzenie do modlitwy na 16 Niedzielę zwykłą, 18 lipca

Tekst: Mk 6, 30-34

Prośba: o wrażliwość na Słowo, które daje Życie i odpoczynek.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Uczniowie wrócili z misji, na którą wysłał ich Jezus i zbierają się u Niego po powrocie. Opowiadają Mu o tym wszystkim, co się wydarzało. Życie jest po to, by je prze-żyć, ale również by je opowiedzieć. To opowiadanie na nowo uobecnia wydarzenia przeszłe i sprawia, że niejako dzieje się TERAZ to, co jest opowiadane. Dzieje się teraz przez pamięć, słowa, emocje, rozumienie. Równocześnie opowiadanie jest elementem poznawania osoby, która opowiada. Bo nie chodzi tylko o same wydarzenia, ale też o ich przeżywanie, interpretowanie, rozumienie. Opowieść o swoim życiu to wpuszczenie do życia. Nie chcemy opowiadać, bo np. nikt nie chce słuchać, nikogo to nie interesuje, dla nikogo wcześniej nie było to ważne, więc wydaje nam się, że nasze życie i nasza opowieść nie jest ważna. Zatrzymaj się na modlitwie w tym miejscu i opowiedz Jezusowi coś ze swojego życia, może coś bieżącego. Daj Mu się poznać, odsłoń przed Nim nie tylko fakty, ale co o tym myślisz, co czujesz, co przeżywasz…
  • Jezus wysłuchawszy ich opowieści zaprasza ich do odpoczynku. Od-począć to jak powrócić do poczęcia, a więc do nowego życia. Odpoczynek do odnowienie sił, to jakby rozpoczęcie życia na nowo. Praca i odpoczynek są jak dwa elementy tego samego dynamizmu – jak wdech i wydech. Nie da się żyć tylko na wydechu ani tylko na wdechu. Czy Twoje życie ma dobry rytm?
  • Okoliczności zewnętrzne nie zawsze pozwalają się zatrzymać i odpocząć. Przychodzi i odchodzi wielu ludzi, że nie mają czasu na posiłek. A gdy chcą odpłynąć, ludzie to zauważają i zbiegają się ze wszystkich stron i nawet wyprzedzili uczniów. Chcieli odpłynąć na pustkowie, a dotarli do miejsca pełnego ludzi. Zauważ to zabieganie ludzi, ich poszukiwanie Jezusa. Za czym tęsknią, czego szukają, skoro robią to z taką energią? Z drugiej strony zobacz Jezusa, który lituje się zarówno nad uczniami – pragnie dać im odpoczynek, jak i nad tłumem, który poszukuje Pasterza. Jezus pozwala jednym i drugim odpocząć. W jaki sposób? Wypowiadając do nich SŁOWO. Bo “na początku” było Słowo – “od poczęcia” było Słowo. Słowo daje Życie, Słowo daje odpoczynek. Słuchaj Słowa, nasycaj się Nim. “Posłuchajcie Mnie a wasza dusza żyć będzie” (Iz 55, 3).

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.