Jeśli ktoś chce…

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek po Popielcu, 18 lutego Tekst: Łk 9, 22-25 Prośba: o przyjęcie życia, które daje Chrystus. Myśli pomocne w rozważaniu: Rozważaj słowa Jezusa. Mówi o tym, że musi wiele wycierpieć. Mówią one o losie Jezusa w męce, ale możemy na...