Odpocznij we Mnie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 6 lutego Tekst: Mk 6, 30-34 Prośba: o umiejętność odpoczynku w Bogu i Jego Słowie. Myśli pomocne w rozważaniu:  U Jezusa zbierają się uczniowie i opowiadają Mu wszystko. Zatrzymaj się na tych słowach. Opowiadają Mu...