On zostawił wszystko

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę po Popielcu, 20 lutego Tekst: Łk 5, 27-32 Prośba: o łaskę stania się nowym człowiekiem w Chrystusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Wejdź całym sobą w modlitwę. Bądź przy Lewim, do którego przychodzi Jezus. A w zasadzie przechodził...