Wyciągnął rękę

Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę zwykłą, 14 lutego Tekst: Mk 1, 40-45 Prośba: o łaskę przyjęcia ręki Jezusa – uzdrowienia z „trądu”, które Ci ofiarowuje. Myśli pomocne w rozważaniu: Trędowaty to ktoś, kto mieszkał poza miastem, na miejscu...