Idźcie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 4 lutego Tekst: Mk 6, 7-13 Prośba: o zaufanie mocy Boga i Jego miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus rozsyła uczniów po dwóch. Jak On sam zaprosił konkretne osoby – swoich uczniów, by Mu towarzyszyli w Jego życiu i...