Budować na skupionym piasku

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 czerwca Tekst: Mt 7, 21-29 Prośba: o oparcie życia na Jedynym. Myśli pomocne w rozważaniu: Wiara ma opierać się nie na samych słowach, lecz na czynach. “Nie każdy, który mi mówi…”. A jednak Jezus wylicza...

Stworzyłeś mnie cudownie

Wprowadzenie do modlitwy na 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tekst: Ps 139 Prośba: o łaskę spojrzenia na siebie oczami Boga. Moją modlitwą będą dziś słowa Psalmu 139. Przeczytam go spokojnie, powoli. Może jakieś słowo mnie zatrzyma, przemówi do...

Boże drogi i Boże prowadzenie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 23 czerwca Tekst: Ps 25,4b.5 “Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń”. Prośba: o serce wrażliwe na Boże prowadzenie Dzisiejsza aklamacja przed Ewangelią przypomina o...

Bez woli Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na 12 Niedzielę zwykłą, 21 czerwca Tekst: Mt 10, 26-33 Prośba: o łaskę powierzenia siebie Bogu. Myśli pomocne w rozważaniu: Kilka razy Jezus dzisiaj powtarza słowa: “Nie bójcie się”. Mówi to do swoich uczniów. Rozważaj chwilę:...

Serce czuwające

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 20 czerwca, Niepokalanego Serca NMP Tekst: Łk 2, 41-51 Prośba: o serce czuwające i czujące. Myśli pomocne w rozważaniu: Dziś wspomnienie Serca Maryi. Możemy je nazwać sercem czuwający, wrażliwym na rzeczywistość wokół Niej, na...