Wprowadzenie do modlitwy na 12 Niedzielę zwykłą, 21 czerwca

Tekst: Mt 10, 26-33

Prośba: o łaskę powierzenia siebie Bogu.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Kilka razy Jezus dzisiaj powtarza słowa: „Nie bójcie się”. Mówi to do swoich uczniów. Rozważaj chwilę: o jakim lęku mówi Jezus? Z czym ten lęk Tobie się kojarzy? Co oznacza, by nie bać się ludzi? Możesz pomyśleć też o tym, że budzi się w nas zarówno strach – a więc obawa przez zagrożeniem, które jest rzeczywiste, realne, jak i budzi się w nas lęk przed czymś, co nam się wydaje realne, ale w rzeczywistości takie nie jest lub nie musi być. O jakim lęku mówi Jezus? Czego dotyka to w Twoim życiu?
  • Mówi również o ciemności i „świetle”, o tym, co ukryte i co jawne. Co w Twoim życiu jest ukryte, a co ujawniasz innym? Co może nie ma być ujawnione, a jednak wychodzi na światło dzienne? Czy słowa Jezusa naprawdę mówią o tym w sposób całościowy? Przecież wiemy, że tajemnica spowiedzi, lekarska, czy tym podobne są takimi, które bardzo się chroni. Czy o to Jezusowi chodzi?
  • „Bez woli Ojca waszego…” – Zatrzymaj się nad tymi słowami Jezusa. Mówi On o tym, że bez woli Ojca nic na świecie się nie dzieje. I to jest prawda, ale jak rozumieć tę wolę? Czy mówiłaby o tym, że Bóg wszystko „zaplanował”? Czy wtedy nasza wolność i swoboda wyboru miałyby sens? Skoro Bóg jest miłością, czy Jego wolą nie jest zatem to, by wszystko działo się w miłości? Czy Jego wola również nie jest miłością?
  • Zadając Ci wyżej pytania zapraszałem do rozważania, do myślenia, do refleksji. Ale tak naprawdę to słowo chce Ciebie zaprosić do kochania. Do spotkania z Bogiem, który chce Ci powiedzieć coś o sobie. Będzie to robił przez zrozumienie, przez odczucie, przez rozjaśnienie Twego myślenia, przez obraz… przez poruszenie duchowe. Przez te wszystkie władze, w które Cię wyposażył. Pozwól, by Cię poprowadził na tej modlitwie. Pozwól, by uczył Cię kochać na Jego wzór.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.