Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 23 czerwca

Tekst: Ps 25,4b.5

“Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń”.

Prośba: o serce wrażliwe na Boże prowadzenie

  • Dzisiejsza aklamacja przed Ewangelią przypomina o dwóch ważnych postawach w relacji do Boga, które pomagają w rozwoju. Pierwsza to mieć świadomość, że nie wiem wszystkiego i że chcę się uczyć. I to nie od byle kogo, ale od Boga. Chodzić ścieżkami Boga oznacza najpierw dać się Jemu poprowadzić tymi ścieżkami. Iść za Jezusem oznacza nie tylko chwałę zmartwychwstania, ale po drodze umieranie i cierpienie aż po śmierć. Czy jestem gotowa przyjąć wszystko, co ta DROGA przyniesie?
  • Druga postawa to dać się poprowadzić w prawdzie. Najpierw w prawdzie o mnie samym, potem w prawdzie i tym, co wokół mnie i w prawdzie o tym, kim jest Bóg. Przez lata uczymy się udawać, zakładać maski, radzić sobie w różnych sytuacjach. A tu Słowo chce poprowadzić w prawdzie. Pozwolić się poprowadzić oznacza zrezygnować z mojej koncepcji jak przejść drogę. Co jest dla mnie najtrudniejsze w ostatnim czasie do przyjęcia o sobie, o innych, o Bogu? Jak pozwalam, by Bóg mnie prowadził?