Boże drogi i Boże prowadzenie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 23 czerwca Tekst: Ps 25,4b.5 „Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń”. Prośba: o serce wrażliwe na Boże prowadzenie Dzisiejsza aklamacja przed Ewangelią przypomina o...