Wprowadzenie do modlitwy na 11 Niedzielę zwykłą, 14 czerwca Tekst: Rz 5, 6-11 oraz Mt 9, 36 – 10, 8 Prośba: o przyjęcie darmowej miłości i zbawienia, które ofiarowuje Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy bezsilni. Ta bezsilność mówi o naszej niemożności wyzwolenia się z grzechu o własnych siłach. Uświadom sobie, że w gruncie rzeczy często chciałbyś stać się doskonały mocą swojej silnej woli. Ale jest to...