Budować Kościół

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 29 czerwca, Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła Tekst: Dz 12,1-11 Prośba: o umocnienie poczucia przynależności do Jezusa i Kościoła 1. „Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego...