Bez woli Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na 12 Niedzielę zwykłą, 21 czerwca Tekst: Mt 10, 26-33 Prośba: o łaskę powierzenia siebie Bogu. Myśli pomocne w rozważaniu: Kilka razy Jezus dzisiaj powtarza słowa: „Nie bójcie się”. Mówi to do swoich uczniów. Rozważaj chwilę:...