Darować…

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 7 listopada Tekst: Łk 16,1-8 Prośba: o umiejętność przebaczania doznanych krzywd Dzisiejszy fragment można opacznie zrozumieć wyrywając go z kontekstu. Poprzedzają go przypowieści o zagubionej owcy, zgubionej drachmie i synu...

Sięgnąć granic…

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 6 listopada Tekst: Mt 11, 28 “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię”. Prośba: o łaskę ufnego przyniesienia Jezusowi wszystkiego, co mnie obciąża 1. Przyjdźcie. W tym...

Boże światło

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 5 listopada Tekst: Ps 27 Prośba: o łaskę podążania za Bożym światłem. Pan światłem i zbawieniem moim – tym zdaniem każdy z nas wyznaje wiarę w Boga, który zbawia, który jest światłem na drodze naszego życia. Podczas dzisiejszej...

Zaproszenie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 4 listopada Proś o łaskę odpowiedzenia na Boże wezwanie. Tekst: Łk 14, 15-24 Ktoś podczas uczty powiedział do Jezusa: „Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w Królestwie bożym”. Jezus mógł odpowiedzieć: „W istocie tak będzie” i...

W ręku Boga

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 3 listopada. Tekst: Łk 14,12-14 Prośba: o łaskę bezinteresowności oraz gest oddania się w ręce Boga. 1. Zaproszenie do bezinteresowności. Jezus uwrażliwia na motywacje, jakie kryją się za dobrem, które czynimy. Zdarzają się...

Życie wieczne

Wprowadzenie do modlitwy na XXXI Niedzielę zwykłą, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Tekst: Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a Prośba: o łaskę życia w pełni. 1.   Śmierć jest częścią życia. Każdy z nas przejdzie przez jej drzwi. Ale to tylko przejścia –...