Wprowadzenie do modlitwy na środę, 5 listopada

Tekst: Ps 27

Prośba: o łaskę podążania za Bożym światłem.

Pan światłem i zbawieniem moim – tym zdaniem każdy z nas wyznaje wiarę w Boga, który zbawia, który jest światłem na drodze naszego życia. Podczas dzisiejszej modlitwy zapraszam, abyśmy zobaczyli siebie w domu Pana, czy to w konkretnym kościele czy też kaplicy, pomieszczeniu, ogrodzie – tam gdzie najczęściej się modlimy i spotykamy z Chrystusem. Zobaczmy obecnego właśnie w tym miejscu Jezusa, który jest światłem, jest Zbawicielem. Zobaczmy też siebie, co robimy, co mówimy. Spróbujmy powoli czytać dzisiejszy psalm, jeśli jakiś werset porusza nasze serce zatrzymajmy się przy nim dużej. Wsłuchuj się powoli w słowo Jezusa, wpatruj się w Jego obecność. Tylko Chrystus jest prawdziwym światłem, który chce dotrzeć ze zbawczą łaską do każdego człowieka. Pan pragnie swoim światłem oświetlać całe Twoje życie, pozwól Mu na to… Jeśli jest z Tobą Chrystus kogóż masz się lękać? To właśnie dom Pana jest świątynią, schronieniem, miejscem spotkania, gdzie Stwórca pragnie objawiać swoją obecność i swoje słowo. I jest takie szczególne miejsce gdzie, Bóg pragnie przebywać z Tobą, a Ty z Nim…