Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 7 listopada

Tekst: Łk 16,1-8

Prośba: o umiejętność przebaczania doznanych krzywd

Dzisiejszy fragment można opacznie zrozumieć wyrywając go z kontekstu. Poprzedzają go przypowieści o zagubionej owcy, zgubionej drachmie i synu marnotrawnym. Zatem jest to kontynuacja nauczania o Bożym miłosierdziu. Rządca nie został pochwalony za swoją nieuczciwość, ale za to, że potrafił zrezygnować z tego, co mu się należało. On nie rozdawał pieniędzy swojego pana, tylko oddawał swój potencjalny zysk z pożyczki, jaką w imieniu bogatego człowieka, udzielił. Jego motywacje nie były idealne, ale postawa swego rodzaju miłosierdzia godna pochwały.

Co dla Ciebie jest tym zarządem, z którego masz zdać sprawę?
Co jest tym, co potrzebujesz “umorzyć” braciom?