Wiara w Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek,  5 maja. Tekst: J 6, 22-29 Prośba: o łaskę umocnienia wiary w Jezusa i Jego działanie w moim życiu. 1. „Kiedy tu przybyłeś?” Ludzie widzieli cud rozmnożenia chleba, ich głód został zaspokojony. Teraz szukają Jezusa. Kiedy Go...

Emaus

Wprowadzenie do modlitwy na III Niedzielę Wielkanocną, 4 maja Tekst: Łk 24, 13 – 35 Prośba: o przyjęcie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, zmartwychwstałego Mesjasza. 1.   Wejdź jeszcze raz swoją wyobraźnią i sercem w ten dobrze znany Ci tekst. Popatrz na...

Pod krzyżem

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 3 maja, NMP Królowej Polski Tekst: J 19, 25 – 27 Prośba: o stawanie się pokornym sługą Pana. 1.   A pod krzyżem Jezusa stały… – co to znaczy stać pod krzyżem? To nic innego, jak przyjąć rzeczywistość taką, jaka ona...

Miara pragnień

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 2 maja Tekst: J 6,1-15 Prośba: o wielkie pragnienia. 1. Wejdź osobiście w opisywane dziś przez Jana wydarzenie. Jest wiosna w Palestynie. Wszędzie jest jeszcze zielono – później, w upałach trawa szybko uschnie. Ale póki co jest...

W mocy Ducha

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 1 maja Tekst: Dz 5,27-33 Prośba: o dar męstwa w głoszeniu, że Jezus jest Zbawicielem 1. “Zakazaliśmy wam surowo…”. Aby lepiej zrozumieć dzisiejszy fragment trzeba nam cofnąć się do czwartego rozdziału Dziejów...

Miłość Boga do człowieka

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 30 kwietnia Tekst: J 3, 16-21 Prośba o owoc modlitwy: Prośmy Jezusa, by obdarzył nas łaską miłości i chodzenia nieustannie w Jego świetle. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…” – Ojciec wysyła swego...