Środa, 28 listopada

Łk 21,12- 19

Poprośmy Pana o umocnienie w wierze i o łaskę dawania o Nim świadectwa.

 

1.  Jezus poucza swoich uczniów, że Jego nauka będzie wśród wielu wywoływała sprzeciw, wrogość, nienawiść. Chrystus mówi również dzisiaj te słowa do nas, do ciebie…

Wtorek, 27 listopada

Łk 21,5-11

Proś dziś Jezusa o łaskę zasłuchania w Boga, który przychodzi.

 

1. …jaki będzie znak? Popatrz na dzisiejszą scenę i posłuchaj dialogu Jezusa z Żydami. Jezus mówi o czasie, kiedy nastąpi radykalna zmiana. Nie będzie już tego, co znają, a przyjdzie nowe. Słuchacze zadają pytanie o znak, bo chcą dokładnie wiedzieć, kiedy się to zacznie dziać. Potrzebują wiedzieć “na zapas”.

Poniedziałek, 26 listopada

Łk 21,1-4

Proś dziś Jezusa o łaskę powierzenia się Bogu w swoim niedostatku.

Dobrze znany fragment Ewangelii o wdowie, która wrzuciła ostatni grosz do skarbony. Jezus podnosi wzrok i patrzy. Podwójne podkreślenie czynności patrzenia wskazuje na to, że Jezus czynił to w sposób szczególny, bardziej intensywny.

Niedziela, 25 listopada, Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata

J 18, 33b-37

Poproś Pana dziś o łaskę, by stał się Królem Twego życia, bez żadnych wyjątków, bez żadnych warunków.

 

1.  Jezus sam o sobie mówi dziś, że jest królem. Jest dziwnym królem, jak na ziemskie standardy. Nie ma pałacu ani wojska ani sług. Sam jest tym, który służy człowiekowi. Jego tronem jest krzyż, ciernie – koroną. Panowanie, które głosi jest najwyższą pokorą i uniżeniem.

Sobota, 24 listopada

Łk 20,27-40

Poproś dziś Pana o łaskę przylgnięcia do Niego całym sercem, duszą, rozumem, wolą.

 

1. Jezus mówił o zmartwychwstaniu. Saduceusze chcieli Go dopytać, jak to będzie wyglądać. Pytając nie po to, by zdobyć wiedzę, ale chcieli ośmieszyć Jezusa wobec słuchaczy. Bo jeśli wprost sprzeciwi się obowiązującemu prawu, nie będzie wiarygodny.

Piątek, 23 listopada

Łk 19,45-48

Poproś dziś Jezusa o łaskę otwartego serca na przychodzenie Boga.

1.  Jezus wchodzi do Świątyni. Wchodzi do miejsca, które jest własnością Jego Ojca, Jego własnością. Najzwyczajniej w świecie wkurza Go to, co zastaje. Zgiełk, bałagan, handel. Brak miejsca i przestrzeni, żeby mogło dojść do Spotkania, Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem.