Jak ty się do tego odnosisz? Wiara w Jezusa w Jego słowa, pozwala człowiekowi trwać w prawdzie. Jak sądzisz, jaką ty masz wiarę? Chodzenie za Jezusem to nieustanne poznawanie Boga, wybieranie Go i oddawanie mu chwały, która tylko Jemu się należy. Niektórzy wolą czcić jakiegoś idola, prace… A jak to wygląda w twoim życiu? Czy starasz się zawsze wybierać Jezusa pomimo różnych trudności?

 

2.  Twoje wybieranie Jezusa każdego dnia domaga się zaufania Jemu i odwagi, by pozostać wiernym Jego nauce pośród czasami bardzo trudnej codzienności. Zobacz swoją przestrzeń, jak ona wygląda?, Co można w niej zmienić? Jesteś uczniem Jezusa i jako chrześcijanin musisz byś gotowy do dawania świadectwa we wszystkich okolicznościach… Jeśli brakuje ci odwagi to w codziennej modlitwie proś Pana o tę łaskę, a On ci jej udzieli.

3.  Jezus udziela nam wszystkiego co jest nam potrzebne, byśmy trwali w wierze. Powiedz Panu co jest tobie potrzebne? Bóg zapewnia wszystkich chrześcijan i mówi też do ciebie, abyś się nie bał, nie lękał i był odważny… Jezus pragnie byś Jemu ufał, gdyż On sam ci udzieli swej mądrości… i wszystkiego czego ci brakuje… Udzieli ci Świętego Ducha, który będzie przecz ciebie mówił i dawał świadectwo. Bóg sam otworzy twoje usta byś świadczył o Nim we właściwym czasie…