Burza na jeziorze

Wprowadzenie do modlitwy na  wtorek, 4 lipca Tekst: Mt 8,23-27 Prośba: o zaufanie. 1. “Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.” Wydaje się, że to tylko niewiele znaczące zdanie, opisujące bardzo zwyczajną czynność. Pójście za kimś jest jednak...

Perły.

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 27 czerwca Tekst: Mt 7,6.12-14 Prośba: o łaskę odpowiadania na Boże zaproszenia w codzienności 1. “Nie rzucajcie swych pereł przed świnie” – te słowa Jezusa brzmą bardzo mocno, można z nich jednak wyczytać ogromną...

Bądź rozrzutny

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 20 czerwca Tekst: Mt 5,43-48 Prośba: o naśladowanie Jezusa w przebaczaniu  1. Jezus wypowiada trudne słowa o miłości nieprzyjaciół. Znamy je w większości bardzo dobrze i gdy są tylko pobożną teorią, nie stanowią problemu. Dopiero...

Prawdziwa Światłość

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 czerwca Tekst: Mt 5,13-16 Prośba: o łaskę autentycznego spotkania z Jezusem, który uzdalnia nas do czynienia dobra 1.  Być solą dla ziemi i światłem dla świata to odpowiedzialne zadanie. Ciężar tego zadania można odczuwać...

Prawdziwe spotkanie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 6 czerwca Tekst: Mk 12, 13-17 Prośba: o łaskę prawdziwego spotkania z Jezusem 1. Faryzeusze i zwolennicy Heroda zadają Jezusowi pytanie. Przychodzą jednak do Niego nie po odpowiedź dotyczącą ważnych dla nich kwestii, lecz szukając...