Jezus przychodzi w niepozornej codzienności

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek 4 września Tekst: Łk 4,16-30 Prośba: Abym zauważał Pana także wtedy gdy przychodzi po cichu, w niepozornych wydarzeniach Myśli pomocne w rozważaniu: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,...