Maryja Nauczycielka Życia

J 19, 25-27

Poproś dziś o łaskę wiary, nadziei i miłości, jakie miała Maryja.

1.   Znajdujemy Maryję pod krzyżem. Umiera jej jedyny Syn. Co może czuć rodzic, a szczególnie matka, kiedy jej dziecko umiera? Spróbuj wejść w tę scenę swoją wyobraźnią i jej zmysłami. Przecież to nie tak miało być.