Lampa z oliwą

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 01.09.2023   Tekst: Mt 25, 1-13   Prośba:  o łaskę gotowości spotkania z Panem Myśli pomocne w rozważaniu: Panny wyszły na spotkanie pana młodego. Jezus chce się ze mną spotkać. Jednak moje zaangażowanie również jest...

Kim dla ciebie jestem?

Wprowadzenie do modlitwy na 21 Niedzielę zwykłą, 27 sierpnia Tekst: Mt 16, 13-20 Prośba: o wiarę Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus rozmawia ze swoimi uczniami. Przysłuchaj się tej rozmowie. Wyobraź sobie, że jesteś wśród tych uczniów, jako jeden z nich. Jak...

Odwaga i wiara

Wprowadzenie do modlitwy na 20 Niedzielę zwykłą 20 sierpnia Tekst: Mt 15, 21-28 Prośba: O odwagę i wiarę w relacji z Jezusem  Myśli pomocne w rozważaniu: Była poganką. Wiedziała, że Żydzi otaczający Jezusa nie przyjmą jej chętnie. Wiedziała, że naraża się co...

Wejrzał na uniżenie

Wprowadzenie do modlitwy na Wniebowzięcie NMP, 15 sierpnia Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o uniżenie serca na wzór Maryi. Myśli pomocne w rozważaniu: Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry… Zanim Maryja wyrusza w drogę, najpierw przychodzi do Niej...

Przyjdź!

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 13 sierpnia 2023 r. Tekst: Mt 14, 22-33 Prośba: o łaskę trwania przy Jezusie w trudnych chwilach Twojego życia Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie burzę i uczniów w łodzi na środku jeziora. Zobacz, jak się zachowują, jakie...