Wprowadzenie do modlitwy na 21 Niedzielę zwykłą, 27 sierpnia

Tekst: Mt 16, 13-20

Prośba: o wiarę

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus rozmawia ze swoimi uczniami. Przysłuchaj się tej rozmowie. Wyobraź sobie, że jesteś wśród tych uczniów, jako jeden z nich. Jak reagujesz na pytanie Jezusa i na odpowiedź Piotra? Co czujesz, słysząc ich rozmowę?
  • Jezus zadaje dwa pytania, które tak naprawdę dotyczą tego samego – tego, za kogo uważają Jezusa ci, których spotyka na swojej drodze. Uczniowie, którzy mają bliższą relację z Jezusem, słysząc to pytanie, przez chwilę milczą, jakby się zastanawiali, co odpowiedzieć. Milczenie, cisza – to droga, przez którą możemy iść, by odnaleźć Prawdę. Ile ciszy jest w twojej codzienności? Ile jest w niej milczenia przy Panu?
  • „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”
    Jakie jest Twoje otwieranie się na nowość Bożego objawienia? Co robisz z natchnieniami, które przychodzą do Ciebie? Czy potrafisz wsłuchiwać się w głos Boga? Czy w ogóle jest w tobie takie pragnienie?
  • „A wy za kogo Mnie uważacie?”
    To pytanie Jezus zadaje również tobie. Kim On dla ciebie jest? Jak wygląda wasza codzienna relacja? Jakiej relacji z Nim pragniesz? Porozmawiaj o tym szczerze z Jezusem…

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.