Jezusowa empatia

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 19 września Tekst: Łk 7, 11-17 Prośba: o łaskę spotkania ze wzrokiem Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj kilka razy (może na głos?) słowa z dzisiejszej Ewangelii – Łk 7, 11-17. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem...