Panie, daj nam znak

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek 24 lipca Tekst: Mt12,38-42 Prośba: o łaskę dostrzegania znków Twojej obecności. Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszej Ewangelii słowa Jezusa są bardzo surowe, mogą budzić lęk. Ale trzeba zwrócić uwagę na kontekst, do kogo i...